ŠTO JE RANA EDUKACIJA?

  • Rana edukacija je termin koji se koristi kako bi njime opisali neki oblik programa stvorenog u svrhu edukacije djece u periodu od rođenja do polaska u školu.
  • Razlike u metodologiji i sadržaju programa rane edukacije mogu varirati od države do države, ili čak od jedne do druge institucije unutar iste države.
  • Program rane edukacije može se provoditi u krugu obitelji ili u sklopu odgojno-obrazovnih ustanova.
  • Suvremeni programi edukacije uglavno se provode kroz različita softverska rješenja, te su bazirani na to da se dijetetu u veoma kratkom vremenu u toku dana, osigura pristup širokom spektru novih spoznaja.
  • Rana edukacija nikako nije sama za sebe, ona je samo jedan mali, ali precizno usmjeren dio odgojno-obrazovnog procesa.

Rana edukacija jedan je od najučinkovitijih ekonomskih razvojnih alata, dostupnih svim državama. Vrijeme je da prepoznamo ranu edukaciju kao pokretački uzlet našeg gospodarstva, jer u suprotnom svi ćemo pasti u sjenu  susjednih država i međunarodnih konkurenata. Richard Alexander, early childhood education, Oregon

PRATITE NAS

Pratite nas na društvenim mrežama

i saznajte više o nama, našim aktivnostima i novostima!

Kategorije