OČEKIVANI REZULTATI

  • Multiplicirana inteligencija djeteta
  • Dramatična ekspanzija u vokabularu u odnosu na djecu koja nisu uključena u ranu edukaciju (rječnik od +10.000 riječi u dobi od + 6 godina)
  • Drastični napredak u komunikacijskim vještinama
  • Besprijekorno čitanje i ovladavanje gramatikom prije polaska u školu
  • Natprosječno enciklopedijsko znanje
  • Dublja povezanost roditelja i djeteta
  • Stav prema učenja kao pozitivnoj i zabavnoj aktivnosti

U očima djeteta ne postoji sedam svjetskih čuda. Postoji ih sedam milijuna.  Walt Streightiff

PRATITE NAS

Pratite nas na društvenim mrežama

i saznajte više o nama, našim aktivnostima i novostima!

Kategorije