KADA KRENUTI S RANOM EDUKACIJOM?

  • Dijete što je mlađe brže uči!
  • Optimalno vrijeme za uključivanje u ranu edukaciju je od 4. mjeseca starosti djeteta  do polaska u školu.
  • Upravo to je period u kojem se određuje put  budućeg akademskog uspjeha  djeteta.
  • To je period kada dijete informacije pamti nevjerojatnom brzinom .
  • Što više informacija mu se u prezentira to ih više može zapamtiti.
  • U toj dobi djeca imaju nevjerojatnu količinu energije i monumentalnu želju za učenjem.
  • Mogu naučiti čitati i žele naučiti čitati.

Malo dijete možemo naučiti apsolutno sve što mu možemo predstaviti na iskren,činjeničan i radostan način. (Glenn Doman)

PRATITE NAS

Pratite nas na društvenim mrežama

i saznajte više o nama, našim aktivnostima i novostima!

Kategorije