HIPER edukacijske kartice

activities

HIPER EDUKACIJSKE KARTICE

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.

HIPER 1 set edukacijskih kartica obrađuje slijedeće teme: 1. Domaće životinje 2. Divlje životinje 3. Dijelovi tijela 4. Higijena 5. Povrće 6. Voće 7. Odjeća 8. Obuća 9. Hrana 10. Boje

Hiper 1 paket sadrži ukupno 240 kartica, 120 slikovnih i 120 kartica s riječima. Kartice su podijeljene u kategorije, kojih ima ukupno 10, a svaka kategorija ima 12 slikovnih i 12 kartica s riječima. Paket sadrži detaljne upute o svakom od 5 stupnjeva programa, te objašnjenje kada se prelazi s jednog na drugi.

activities

HIPER EDUKACIJSKE KARTICE

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.

HIPER 2 set edukacijskih kartica obrađuje slijedeće teme: 1. Morske životinje 2. Glazbeni instrumenti 3. Prijevozna sredstva 4. Vremenske prilike 5. Godišnja doba 6. U parku 7. Moj dom 8. Sportovi 9. Cvijeće 10. Ptice

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 4 mjeseca, a mogu se koristiti do polaska u školu.

activities

HIPER EDUKACIJSKE KARTICE

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.

HIPER 3 set edukacijskih kartica obrađuje slijedeće teme: 1. Kućanski poslovi 2. Unutarnji organi 3. Radni strojevi 4. Kontinenti 5. Zanimanja 6. Planeti 7. Gmazovi 8. Kukci 9. Namještaj 10. Biljke

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 4 mjeseca, a mogu se koristiti do polaska u školu.

activities

HIPER EDUKACIJSKE KARTICE

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.

HIPER 4 set edukacijskih kartica obrađuje slijedeće teme: 1. Polarne životinje 2. Hitna pomoć 3. Znamenitosti 4. U prometu 5. Vatrogasci 6. Mladunčad 7. Policija 8. Safari 9. Gusari 10.Farma

Programi koji se provode uz pomoć HIPER EDUKACIJSKIH KARTICA sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.